ΟΣΔΕ - Επιδοτήσεις

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή πιο γνωστή στους παραγωγούς ως Αίτηση ΟΣΔΕ, έχει αποκτήσει, με την πάροδο των χρόνων, μια μεγάλη πολυπλοκότητα και ταυτόχρονα παίζει σημαντικό ρόλο σε πλήθος άλλων διαδικασιών, εκτός των επιδοτήσεων, όπως η Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών, η ένταξη σε Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Άδειες Λαϊκής Αγοράς, οι Άδειες Αγροτικών Αυτοκινήτων, η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών, η έκδοση Κάρτας Αγρότη ή καλλιεργητικού δανείου από Τράπεζα και άλλα.

Πρωτεύων σκοπός, βέβαια, είναι η λήψη των Κοινοτικών ή Εθνικών Ενισχύσεων που δικαιούται ο κάθε αγρότης, στο ακέραιο. Αιτούμαστε λοιπόν, μέσω της Αίτησης την χορήγηση Βασικής Ενίσχυσης και Πρασινίσματος, την ενίσχυση νεαρής ηλικίας, την χορήγηση Δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, την Εξισωτική Αποζημίωση για τα ορεινά, καθώς και πλήθος συνδεδεμένων ενισχύσεων, όπως για την Κορινθιακή σταφίδα, το βαμβάκι, τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά, τα πορτοκάλια χυμοποίησης, για τους καρπούς με κέλυφος, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για αιγοπρόβατα και βοοειδή και πλήθος άλλων.

Αθροιστικά για την Ελλάδα οι επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την αγροτική παραγωγική διαδικασία. Είναι το κεφάλαιο που χρειάζονται οι αγρότες για να ξεκινούν την ετήσια καλλιέργειά τους και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να την λαμβάνουν έγκαιρα και ολόκληρη.

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία μια σωστής Αίτησης ΟΣΔΕ. Σωστή και πλήρης προετοιμασία από τον παραγωγό, από τη μια και από την άλλη, γνώσεις, εμπειρία, οργάνωση και υπευθυνότητα από την πλευρά του Φορέα που συντάσσει και υποβάλει την Αίτηση στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο παραγωγός λοιπόν που θέλει να υποβάλει την ετήσια Αίτηση ΟΣΔΕ πρέπει να προσέξει τα εξής :

  • Να ελέγξει όλα τα προσωπικά στοιχεία για αλλαγές, όπως Δελτία Ταυτότητας, Διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας (κυρίως το κινητό), λογαριασμό Τράπεζας

  • Να αναφέρει όλα τα προγράμματα που συμμετέχει, όπως Βιολογική Γεωργία και/ή Κτηνοτροφία, Προγράμματα Δάσωσης, Αναδιάρθρωση Αμπελώνων κλπ

  • Να δηλώσει όλα τα αγροτεμάχια που κατέχει νομίμως, ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα και καλλιεργεί, ελέγχοντας την τοποθεσία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την έκταση, το είδος της καλλιέργειας και αν υπάρχει συμμετοχή του αγροτεμαχίου σε πρόγραμμα ή αν ζητά συνδεδεμένη ενίσχυση γι’ αυτήν την καλλιέργεια. Ειδικά στις δενδρώδεις καλλιέργειες να δηλώνεται ο σωστό αριθμός δένδρων ανά ηλικιακή ομάδα

  • Τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια πρέπει να αναφέρονται σωστά ως προς την έκταση στο Ε9 για να μην υπάρχει πρόβλημα σε διασταύρωση με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

  • Τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, αν και δεν είναι υποχρεωτικό υπό όρους, καλό θα ήταν η μίσθωση να γίνει με ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, που θα αναφέρεται το ΑΤΑΚ και δεν χρειάζονται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σε αντίθεση με τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια, που χρειάζονται την θεώρηση των υπογραφών και των δύο συμβαλλομένων

Η ορθή σχεδίαση ως προς την θέση και το σχήμα του κάθε αγροτεμαχίου είναι το κλειδί για μια αίτηση χωρίς προβλήματα. Υλικό που βοηθά σε αυτό είναι τοπογραφικά ή αποσπάσματα κτηματολογίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ή στίγματα από το χωράφι με την χρήση συσκευής GPS ή ειδικών εφαρμογών από smart κινητό τηλέφωνο. Στοιχεία Αναδασμού έχουν μεγάλη ακρίβεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχουν. Τέλος η υποχρέωση δήλωσης των αγρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο στο σύνολο της χώρας σημαίνει ότι η πλειοψηφία των κτημάτων έχει εντοπιστεί και ο εντοπισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί και στο ΟΣΔΕ

 

Τέλος, υπάρχουν και ορισμένες Αιτήσεις με ιδιαιτερότητες που απαιτούν γνώσεις και προσοχή και αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις αγροτών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ή έχουν καλλιέργειες με ειδικό χειρισμό.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο έμπειρος και καταρτισμένος συντάκτης είναι αυτός που θα οδηγήσει σωστά τον παραγωγό και θα ολοκληρώσει την Αίτηση ΟΣΔΕ, με πληρότητα και χωρίς λάθη.