20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Υπηρεσίες για αγρότες

ΟΣΔΕ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή πιο γνωστή στους παραγωγούς ως Αίτηση ΟΣΔΕ, είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΑΓΡΟΤΩΝ

Η αίτηση επιστροφής του Φ.Π.Α. υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία περιλαμβάνει καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρώπων και των ζώων, μέσω της αειφόρου γεωργίας.

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που αποφασίζουν να εγκατασταθούν στη γεωργία ή την κτηνοτροφία για πρώτη φορά και να δημιουργήσουν τη δική τους εκμετάλλευση σε κλάδο που θα επιλέξουν.

ΛΗΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Τα Σχέδια Βελτίωσης παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής και στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.